Auteur

Alex Verburg (Den Haag, 1953) vestigde zich, nog geen twintig jaar oud, op het eiland Texel om er verslaggever te worden van de plaatselijke courant. Bij de grote publiekstijdschriften maakte hij in de jaren tachtig naam als interviewer. Er verschenen twee interviewbundels: Eindelijk volwassen? (met tekeningen van Peter van Straaten) en Gelijk het gras, gesprekken met bekende mensen over vergankelijkheid.

Het Nederlands Uitgeversverbond nomineerde Alex Verburg in 1998 voor de titel Journalist van het Jaar. ‘Boeiend van de eerste tot de laatste letter’, oordeelde de jury over zijn werk. ‘Hij is een schrijver die van beroemdheden echte mensen maakt.’

In 2001 tekende hij het levensverhaal op van Liesbeth List, Het voorlopige leven (later geactualiseerd en heruitgegeven onder de titel Intiem, naar de gelijknamige voorstelling waarmee hij toen samen met haar door Nederland en Vlaanderen toerde). De Arbeiderspers bracht het jaar erop zijn literair debuut uit, Het huis van mijn vader, waarin het leven van de dertienjarige Floris danig ontregeld raakt als zijn bijlesleraar van bijna tweemaal zijn leeftijd verliefd op hem wordt.

Onder auspiciën van het Gergjev Festival werd in 2003 Verburgs theatermonoloog Prokofjevs terugkeer naar Rusland opgevoerd in De Doelen te Rotterdam. ‘Een sfeervolle en beeldenrijke monoloog,’ schreef NRC Handelsblad, ‘aangrijpende melancholie.’ En De Telegraaf: ‘De heimwee naar Rusland intens tot uitdrukking gebracht.’

Op En najagen van wind (2004), zijn tweede roman, volgde in september 2006 De verzoening, het levensverhaal van Hank Heijn, de weduwe van de in 1987 ontvoerde Gerrit Jan Heijn, die na een wreed spel van zeven maanden vermoord werd teruggevonden. Dwalingen, een waargebeurd liefdesdrama tijdens de Tweede Wereldoorlog, zag in 2009 het licht en in 2013 bracht Verburg de memoires uit van Pater Van Kilsdonk. Raadsman in delicate zaken. Hierover ondervroeg Annemiek Schrijver hem in Het Vermoeden (IKON): http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/239326/Het_Vermoeden.html. In november van het afgelopen jaar verscheen Jochem, een familiegeschiedenis.

Lezingen

Alex Verburg geeft lezingen door het hele land. Voor aanvragen kunt u een berichtje sturen via ‘contact’. Maar u kunt ook bellen met de Schrijverscentrale, 020 820 26 50.